Céljaink

  • Egy református jellegű emléktemplom felépítése, amely a magyar történelem névtelen hőseinek (elesett vagy fogságot szenvedett katonáknak, szabadságharcosoknak, munkaszolgálatra hurcoltaknak, politikai üldözötteknek illetőleg fajukra, nemzetiségükre vagy vallásukra tekintettel sérelmet szenvedetteknek) állít emléket.
  • A kegyeleti megemlékezésekhez a helyszín biztosítása.
  • Tanulmányok és kutatások végzése, oktatási célú bemutatók és előadások szervezése.
  • A célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása, a szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása.