A gyülekezet

A váci reformátusokat a XVIII. század elején Vác városának falain kívülre űzték, így közel 60 esztendőn keresztül árva eklézsiaként élték életüket a gyadai réteken. A Türelmi Rendelet után (1785-ben) templomot és iskolát is építhettek a mai Kisvác területén.

1997-ben a Váci Református Egyházközség megvásárolta az Ősz utca 5 szám alatti ingatlant, ahol sok munkával és anyagi áldozattal kialakításra került egy imaház. 1998 márciusában volt az imaház szentelő istentisztelet, amelyen Dr. Hegedűs Loránt dunamelléki püspök hirdette az Igét.

1999. április 27-ig a Váci Református Egyházközség prédikáló állomásaként működött az alsóvárosi közösség. Erre az időre annyira megerősödött a gyülekezet, hogy a Presbitérium kérése nyomán az Egyházmegyei Közgyűlés az Egyházmegye önálló gyülekezetévé nyilvánította. Ettől a naptól kezdve a Váci Református Egyházközség jogutódjaként két református gyülekezet él és szolgál Vác területén.

Amint megszületett az igény arra, hogy a gyülekezet saját templomot építsen, az építés megkönnyítését célozva 2000-ben a Vác Alsóvárosi Református Missziói Egyházközség létrehozta a Hősök Emléktemploma Alapítványt.

Mára a templom csaknem teljesen elkészült. Még belső munkálatok, a karzat kialakítása, valamint parkosítási feladatok maradtak hátra. Vasárnapi istentiszteleti alkalmainkat már az újonnan épült Damjanich téri templomban tartjuk.

Heti alkalmaink

Szerda 18:00 – bibliaóra (Imaház, 2600 Vác, Ősz u. 5.)

Csütörtök 18:00 – énekkari próba (Imaház, 2600 Vác, Ősz u. 5.)

Vasárnap 08:30 – istentisztelet, mellyel egy időben gyermek istentisztelet (Templom, 2600 Vác, Damjanich tér)