Az Alapítvány tagjai

Kuratórium

Rogozonszki Angéla (kuratóriumi elnök)
Fuchs Jánosné (jegyző)
Szórágy Éva
Dr. Nagy Lajosné
Seres Botond

Ellenőrző Bizottság

Stareczné Mikó Zsuzsanna (elnök)
Fábián Erzsébet
Bodnár Ferenc